k rel="stylesheet" href="css/components.css">

 

RETAIL


Retail Broker

บริษัทฯ เป็นผู้จัดหาร้านค้า(Retail)Brand Nameต่างๆ ให้กับโครงการห้างสรรพสินค้าที่ต้องการหาผู้เช่า หรือมีพื้นที่ว่างและต้องการร้านค้า(Retail)Brand Name ไปเปิดในโครงการฯ รวมถึงหาพื้นที่ตามที่ร้านค้า(Retail) ต้องการจะขยายสาขาไปในแต่ละโครงการฯ หรืออาคารพาณิชย์(Shop House) หรือ ที่ดินเปล่า
โทร : 02-416-8890-2 Email : real-admin@realtogether.co.th
LOCATION IN GOOGLE MAPS